iMATGE INSCRIPCIÓ COMPRA COL·LECTIVA.png

Ja pots inscriure't a la compra col·lectiva d'instal·lacions de plaques solars, impulsada per SolFlix, la Comunitat Energètica de Flix.

SolFlix, la Comunitat Energètica de Flix, hem obert les inscripcions de la primera compra col•lectiva d'instal•lacions d'autoproducció solar fotovoltaica.

Si vols tenir una instal•lació fotovoltaica a la teva teulada per produir la teva energia elèctrica pots participar.

La proposta feta per Instal·lacions i Manteniments Rodri ha estat l'escollida, entre d’altres instal·ladors de Flix, per oferir el servei integral de la compra col·lectiva (assessorament, material, instal·lació, tramitació de subvencions en cas que n'hi hagi, posada en marxa i legalització) a les persones que s'inscriguin a aquesta compra col·lectiva.

QUÈ ÉS LA COMPRA COL·LECTIVA DE PLAQUES SOLARS ?

Té per objectiu que les persones sòcies de la cooperativa SolFlix, la Comunitat Energètica, puguin adquirir una instal•lació fotovoltaica d'autoproducció “claus en mà” amb una empresa instal•ladora solvent i en les millors condicions. El fet de poder agrupar un volum considerable de sòcies, té com a finalitat una millora considerable dels preus. Així doncs, inscriure's a la compra col•lectiva implica poder adquirir un dels models d'instal•lació fotovoltaica d'autoproducció que inclou l'assessorament, el muntatge i la legalització,que ofereix l’empresa instal•ladora.

A QUI VA DIRIGIDA?

Aquesta compra col·lectiva està indicada per a persones sòcies de SolFlix, la Comunitat Energètica de Flix, que tinguin una teulada pròpia a casa, comunitat de veïns, entitat, local comercial o empresa.

Si encara no ets soci o sòcia, omple el següent formulari per fer-te’n:

**https://forms.gle/G35e2PCxpBx32qUj7**

QUIN PRODUCTE PODEU ESCOLLIR?

Qui participi de la compra col•lectiva podrà escollir una de les configuracions de les instal·lacions fotovoltaiques que ofereix l'instal·lador, que també prestarà el servei de muntatge, posada en funcionament i legalització de la instal•lació fotovoltaica. Aquestes configuracions corresponen a instal•lacions monofàsiques i a instal•lacions trifàsiques. Al mateix temps també podeu optar a la Instal·lació de bateries i carregador pel cotxe elèctric.

L’oferta bàsica de l'instal·lador escollit és una instal•lació solar completa per a autoproducció, formada per mòduls fotovoltaics, inversors, estructura, proteccions i cablejat. Aquesta instal·lació anirà connectada a la xarxa de distribució elèctrica per cobrir necessitats i poder vendre el sobrant de la producció.

Segons el consum elèctric anual en cada cas particular , convindrà més una opció que no pas una altra per poder aprofitar millor l’energia generada. S'ha de tenir en compte que el servei d'Instal•lacions i Manteniments Rodri inclou una visita tècnica, que permetrà orientar definitivament sobre quina és la millor opció en cada cas. També s'hi inclouen els tràmits de legalització, la gestió de subvencions, ajuts o bonificacions, si n'hi hagués, i una garantia de cinc anys de la instal·lació per part de l'empresa instal•ladora. Estem pendents de les garanties del kit d’autoconsum, però estan per sobre dels 12 anys. En el preu no hi ha inclosa la taxa de legalització, ni la del permís d'obres, ni altres situacions excepcionals, no habituals en una instal•lació.